Branże

Maszyny rolnicze i budowlane

Specjalizujemy się w zabezpieczaniu powierzchni maszyn rolniczych i użytkowych - tzw. agro-lakierowaniu: przyczep, lemieszy, koparek, przewracarek, zgrabiarek i innych maszyn rolniczych. A ponadto maszyn budowlanych, koparek itd.

Pojazdy drogowe i użytkowe

Zapewniamy zabezpieczanie powierzchni samochodów drogowych i użytkowych, która jest reprezentacyjna, a jednocześnie oporna na działania środowiska, szczególnie jezdni i dróg nieutwardzonych. Z tego względu duży nacisk jest kładziony nie tylko na wysokiej jakości, estetyczny wygląd, kolorystykę, stałość kolorów, ale także na odporność na działanie soli i wytrzymałość na ścieranie przez odlatujące kamyki, żwir itp.

Przemysł ciężki

Ochrona konstrukcji i obiektów w przemyśle ciężkim, narażonych na trudne warunki atmosferyczne, które muszą zachować wytrzymałość w mocno agresywnym środowisku, jakie występuje, ze względu na charakter wykorzystania, przede wszystkim w stalowniach, elektrowniach, zakładach wapienniczych, cementowniach, wytwórniach papieru, przy konstrukcjach wsporczych linii elektroenergetycznych lub na mostach.

Przemysł lekki

Zabezpieczanie powierzchni dla urządzeń przemysłowych, na przykład kotłów, pieców lub silników elektrycznych.