Dostawy materiałów lakierniczych

Regularne dostawy materiałów lakierniczych, jak też pomocniczych, zgodnie z wymogami Klienta. Możliwość dostaw ekspresowych na zapytanie Klienta, gwarancja warunków dostawy.

Transport towarów

Podane ceny zawierają w sobie koszty transportu. Transport towarów jest zapewniany za pośrednictwem własnej floty samochodowej, jak również przewoźników umownych, i spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i wymagania, a szczególnie przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Pojazdy są ogrzewane i izolowane – ze względu na zachowanie optymalnej temperatury produktów i utrzymanie ich właściwości. W takich warunkach materiały lakiernicze w momencie dostarczenia zachowują wszystkie wymagane parametry, a Klient ma całkowitą pewność gwarantowanej jakości.

Termin dostawy

  • gruntujące materiały lakiernicze – znajdują się w wystarczających ilościach w magazynie firmy, wobec czego ich sortyment można dostarczyć bez zbędnej zwłoki.
  • wierzchnie materiały lakiernicze – dzięki systemowi barwienia materiałów lakierniczych, jaki stosuje nasza firma, jesteśmy w stanie dokonać dostawy w jak najkrótszym terminie
  • dostawy innych towarów – sprzęt, wyposażenie lakierni, kity itd. dostarczamy w najkrótszym możliwym terminie, uzależnionym od konkretnego rodzaju towaru.

Zapas magazynowy

W przypadku zainteresowania istnieje możliwość utworzenia magazynu konsygnacyjnego, który będzie przez nas na bieżąco uzupełniany.