Produkty

Powłoki ochronne firmy Colour Group pokrywają szeroką gamę zastosowań w świecie przemysłu, a przede wszystkim w dziedzinie konstrukcji budowlanych w przemyśle ciężkim, takich jak stalownie, elektrownie i huty. Ponadto specjalizujemy się w maszynach rolniczych, budowlanych, a także maszynach w transporcie drogowym. Krótko mówiąc – niezależnie od dziedziny, w której Państwo pracują, zapewniamy rozwiązania zabezpieczeń powierzchni na miarę Państwa potrzeb.

W naszych zakładach produkcyjnych wytwarzamy wymienione poniżej materiały lakiernicze i produkty uzupełniające. Zakłady posiadają nowoczesne wyposażenie, a produkcja spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2015. Jest ona także certyfikowana w standardzie Responsible Care. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów, jak również własnemu rozwojowi i produkcji, potrafimy przygotować materiał lakierniczy dokładnie dopasowany do Państwa potrzeb.

Zasięgnij więcej informacji na temat materiałów lakierniczych czy też naszego procesu ich wytwarzania.

Główne serie produktowe naszych lakierów:

Rodzaj materiału

Opis

Ta seria produktowa naszych materiałów lakierniczych jest wytwarzana na bazie akrylu.

Ta seria produktowa naszych materiałów lakierniczych jest wytwarzana na bazie żywic alkidowych.

Ta seria produktowa naszych materiałów lakierniczych jest wytwarzana na bazie żywicy epoksydowej.

Ta seria produktowa obejmuje materiały lakiernicze do różnego rodzaju spoiw, a są one przeznaczone do specyficznych celów, albo wykazują specyficzne właściwości.

Specjalnie materiały lakiernicze:

Rodzaj materiału

Opis


Krzemiany cynku

Specjalne materiały lakiernicze o wysokiej zawartości cynku, nadające się do środowiska o dużej korozyjności.

Inne produkty i wyroby uzupełniające:

 

kity, rozcieńczalniki, utrwalacze, przyspieszacze, silikony, testy MEK

Rodzaje wymienionych produktów są uzależnione od konkretnego materiału lakierniczego, z którym mają one współdziałać.