Przemysł ciężki

W dziedzinie przemysłu ciężkiego wykonujemy przede wszystkim ciężką ochronę antykorozyjną, gdzie ważna jest głównie trwałość z upływem czasu. Nasza ochrona antykorozyjna zapewnia długotrwałe spełnianie stosownych, obowiązkowych norm dotyczących jakości konstrukcji nośnych. 

Obiekty przemysłu ciężkiego są z gruntu rzeczy całkowicie odmienne od tych w pozostałych gałęziach przemysłu ze względu na ich wielkość, a ściślej mówiąc sposób wzniesienia. Z tego wynikają również odmienne wymogi dotyczące żywotności i wyglądu. Dlatego wybór technologii musi opierać się na odmiennych podstawach.

Sposób wykonania zabezpieczenia w zależności od umiejscowienia:

 

Zabezpieczenie powierzchni można wykonywać na dwa różne sposoby, w zależności od tego, czy jest ono wykonywane:

  • na już skompletowanym produkcie
  • oddzielnie na jego poszczególnych częściach

 

1. Lakierowanie już skompletowanego produktu

Spółka Colour Group może wykonywać, w ramach outsourcingu, malowanie budowli i konstrukcji na wysokości. Jednak wyraźnie ostrzegamy przed niewystarczającą jakością takiego sposobu pracy. Dlatego zdecydowanie preferujemy drugi sposób.

2. Oddzielne lakierowanie poszczególnych części

Taki sposób malowania jest lepszy pod względem jakości, gdyż nie jest ono wykonywane w utrudnionych warunkach. Jednocześnie jest ono także wyraźnie tańsze, gdyż naprawa powłoki uszkodzonej na budowie jest o wiele łatwiejsza i mniej skomplikowana od wykonania całości zabezpieczenia powierzchni na miejscu.

Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji!

Albowiem zdajemy sobie sprawę z faktu, że przeważająca większość wszystkich błędów wynika z winy czynnika ludzkiego. Z tego też powodu kluczowe etapy procesu wykonujemy we własnym zakresie, przy pomocy własnego zespołu specjalistów, a nie zlecamy ich innym firmom wykonawczym. W przypadku, gdy Klient dysponuje własnymi pracownikami do aplikacji, oferujemy możliwość ich przeszkolenia. Ponadto świadczymy wykonywanie ponownych pomiarów właściwej powłoki.

Dzięki takiemu precyzyjnemu podejściu przejmujemy wszelką odpowiedzialność za całość zabezpieczenia powierzchni produktu finalnego. (Więcej na temat naszej gwarancji…)

Nasze rozwiązanie technologiczne zabezpieczeń powierzchni za pomocą materiałów lakierniczych potrafimy połączyć i skombinować z innymi sposobami wykonywania zabezpieczeń, takimi jak na przykład galwanizacja, metalizacja lub cynkowanie.

W zakresie przemysłu ciężkiego zapewniamy ochronę antykorozyjną przede wszystkim dla:

  • Stalowni
  • Hut
  • Elektrowni
  • Papierni
  • Konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych
  • Zapór wodnych
  • Mostów