DUPOX

Materiały lakiernicze z tej serii produktowej obejmują żywice epoksydowe. Mogą być one kombinowane także z innymi składnikami spoiw (takimi jak epoksyestry, smoły epoksydowe, epoksydy fenolowe itd.). Dostarczamy je do wykonywania warstw gruntujących oraz wierzchnich, w postaci materiałów jedno lub dwuskładnikowych, rozcieńczanych wodą oraz rozpuszczalnikowych.

Epoksydowe materiały lakiernicze charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością w środowisku agresywnym narażonym na:

czynniki chemiczne (substancje alkaliczne, słabe kwasy, produkty ropopochodne)
wodę (wraz z zanurzaniem)
działanie substancji ściernych

Są one używane do wykonywania warstw gruntujących, podkładowych, jak i wierzchnich, w warunkach dużego lub nawet bardzo dużego obciążenia korozyjnego. Często używa się ich również w miejscach niechronionych przed promieniowaniem UV, a także gdy ważną rolę odgrywa wygląd końcowy.

Te systemy lakiernicze służą do wykonywania warstw gruntujących pod lakiery epoksydowe, wytrzymałe na korozję przy dużym obciążeniu. Wykazano, że nawet po 15 latach powłoka epoksydowa o grubości 80 do 90 mikronów pozostaje w znakomitym stanie. W taki sposób wykonana warstwa gruntująca wyróżnia się również dobrą odpornością na uszkodzenia.

Więcej informacji dotyczących właściwości materiałów lakierniczych oraz sposobu ich użycia można znaleźć w przeglądach danych technicznych poszczególnych materiałów.

Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacjit.