Maszyny rolnicze i budowlane

Technika rolnicza i budowlana stanowi specyficzny obszar problematyki ochrony powierzchni materiałów. Ze względu na szerokość gamy maszyn i sprzętu przeznaczonego do celów rolnictwa czy budownictwa, bardzo trudne jest precyzyjne określenie obciążenia korozyjnego. Dlatego oferujemy agro-lakierowanie ochronne, które zapewni Państwu wyższą wytrzymałość materiału powierzchniowego, a tym samym mniejszą korozję, w efekcie końcowym zaś wydłużenie żywotności oraz obniżenie kosztów napraw.

Produkty spółki Colour Group znajdują zastosowanie między innymi także w dziedzinie zabezpieczeń powierzchni sprzętu rolniczego. System zabezpieczenia powierzchni musi osiągać wysoką jakość szczególnie pod względem ochrony antykorozyjnej, gdyż musi on być wytrzymały w warunkach otoczenia jezdni, zakurzonych dróg czy pól. Dlatego kładziony jest duży nacisk nie tylko na jakość i estetyczny wygląd, barwność i trwałość kolorów, ale także – a szczególnie – na odporność na ścieranie przez odlatujące kamyki, żwir, …itp.

W większości przypadków zabezpieczenie powierzchni jest wykonywane bezpośrednio w pomieszczeniach lakierni, z czego wynikają również zalety aplikacji, a przede wszystkim jakość właściwej powłoki malarskiej. Z tych względów stosowane są wysokiej jakości zabezpieczenia powierzchni, wymagające co prawda dyscypliny w postaci zachowania procedury wstępnego przygotowania powierzchni, jak również procedury technologicznej samego malowania, w zamian jednak oferujące wysoką jakość w postaci trwałości kolorów, wysokiej przyczepności i bardzo dobrej elastyczności powłoki.

Oferujemy:

 • szybkie opracowanie i związane z tym oszczędności kosztów
 • uniezależnienie od otoczenia w czasie aplikacji
 • możliwość wykorzystania procedur technologicznych
 • dobrą dostępność
 • możliwość dostosowania technologii do środowiska pracy

 

Nasze zabezpieczenie powierzchni uwzględnia:

 • Specyficzny charakter warunków i wymagań powstających zarówno w trakcie produkcji, jak i podczas pracy maszyny
 • Różne typy środowisk, w których maszyna pracuje (wiejskie, miejskie, miejscowy „mikroklimat”)
 • Różnorodność obciążeń, sezonowość maszyn i sposób ich przechowywania.
 • Obciążenia chemiczne (nawozy, pestycydy, gnojówki, paliwa, smary…)
 • Konstrukcję urządzenia (złożoność, trudno dostępne narożniki…)

Utrzymujemy długotrwale bliską współpracę z czołowymi producentami sprzętu rolniczego, usiłując o wytworzenie „idealnego produktu” na miarę każdej ze specyficznych działalności, jakie występują w tej branży przemysłowej. W drodze takiej obustronnie korzystnej współpracy staramy się zapobiec wszystkim możliwym problemom (w aplikacji, ekologicznym itp.), a tym samym zaoszczędzić pieniądze Klienta.

Do opisywanych specyficznych czynności sprzętu rolniczego i budowlanego oferujemy specjalnie opracowane, długotrwale przez wiele renomowanych firm wypróbowane systemy zabezpieczenia powierzchni. Czy to chodzi o lakierowanie jednowarstwowe, służące najczęściej do ochrony na czas transportu, czy też o systemy spełniające nawet najbardziej surowe wymagania dotyczące wytrzymałości (obciążenie korozyjne, obciążenie chemiczne, abrazja…).

Zalety i wady wybranego systemu:

 

Zalety:

 • największą zaletę stanowi bardzo szybkie schnięcie
 • z tego wynika natychmiastowa możliwość przemalowania
 • natychmiastowa twardość
 • ewentualnie również natychmiastowa odporność na czynniki chemiczne

Wady:

 • trudniejsze opracowanie
 • możliwość powstania mikropęknięć i wynikająca stąd obniżona odporność na korozję
 • obniżona stabilność UV i związany z tym tzw. efekt kredy

Zabezpieczenie powierzchni wykonane przy użyciu tzw. agro-lakierowania może być o ok. jedną trzecią tańsze od wariantu auto-lakierowania użytkowego, ze względu na zastosowane materiały i szybkość opracowania.