Gwarancja i ubezpieczenie

Udzielamy rękojmi i gwarancji jakości na kompletne zabezpieczenie powierzchni wykonane w naszej technologii, gwarancja jakości na materiały lakiernicze jest rzeczą oczywistą. Zabezpieczenie naszej działalności posiada formę wysokiego ubezpieczenia odpowiedzialności na korzyść Klienta.

Gwarancja i rękojmia

Nie chodzi nam tylko o handel. Usiłujemy o nawiązanie długotrwałej relacji oraz o kompleksową opiekę tak, aby Państwo nie musieli zajmować się zabezpieczaniem powierzchni, a Państwa produkt charakteryzował się cały czas wysoką jakością, także po zakończeniu lakierowania. Z tego względu, pod warunkiem zachowania zaproponowanej przez nas procedury technologicznej, przejmujemy kompletną gwarancję za cały Państwa produkt. Oznacza to, że w przypadku awarii, zniszczenia lub usterki spowodowanej wadliwym zabezpieczeniem powierzchni, pokrywamy wszelkie koszty naprawy.