Doradztwo

Pomożemy Państwu w…

  • Wyborze najdogodniejszego systemu malarskiego
  • Wyborze najlepszego procesu technologicznego, wraz z opracowaniem procedur, regulaminów i innej dokumentacji związanej z technologią zabezpieczenia powierzchni
  • W wyborze konkretnych materiałów lakierniczych
  • W przeszkoleniu Państwa pracowników w zakresie zabezpieczania powierzchni w różnych obszarach (aplikacja materiałów lakierniczych, działalność kontrolna…)
  • Zapewnieniu wykwalifikowanego technika

W ramach kompleksowego serwisu świadczymy bezpłatne doradztwo dotyczące zabezpieczeń powierzchni. Nasze wsparcie techniczne obejmuje: wizyty techników aplikacyjnych i pracowników laboratoriów na życzenie, pomoc we wdrażaniu systemu w ramach eksploatacji, szkolenia personelu, testy laboratoryjne, udostępnianie próbek, przeprowadzanie prezentacji itd. Do Państwa dyspozycji jest komplet laboratoriów z najwyższej klasy wyposażeniem oraz fachowcy, technicy aplikacyjni, którzy doradzą Państwu nie tylko w kwestiach dotyczących aplikacji naszych materiałów. Ponadto służymy pomocą także w komunikacji z organami administracji państwowej (takimi jak Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska), przygotowywaniu prac i opinii rzeczoznawców.

Asystencja techniczna – technologia zabezpieczania powierzchni

  • elastyczny wybór najdogodniejszego systemu malarskiego wg podanych wymagań oraz zgodnie z polityką jak najmniejszego obciążenia środowiska
  • pomóc w wyborze najlepszego procesu technologicznego, wraz z opracowaniem procedur, regulaminów i innej dokumentacji związanej z technologią zabezpieczenia powierzchni
  • w ramach serwisu nasza firma zapewnia regularne bezpłatne szkolenia pracowników działu zabezpieczeń powierzchni w ramach ich specjalizacji (aplikacja materiałów lakierniczych, działalność kontrolna, polityka ochrony środowiska…)

Obecność technika

Na podstawie wymogów Państwa spółki oraz w celu zapewnienia końcowej jakości zabezpieczenia powierzchni, a tym samym oczywiście jakości Państwa produktów, jesteśmy w stanie zapewnić także obecność technika, który zajmie się opracowaniem optymalnych procedur i rozwiązań w razie wystąpienia problemów, wykonywaniem podstawowej oraz specjalistycznej kontroli zabezpieczenia powierzchni, jak również kontroli przestrzegania dyscypliny technologicznej. Wszelkie operacje w ramach kontroli następnie będzie on mógł zadokumentować w postaci protokołów oraz dokumentacji zdjęciowej.

Opisaną działalność serwisową można zapewnić na dwa sposoby:

  • Działalność będzie wykonywana przez pracownika naszej firmy, który będzie przez cały uzgodniony czas (przede wszystkim na początku wdrażania nowej technologii, nowych produktów…) obecny w Państwa zakładzie – z reguły przez 1/2 roku. Następnie, po wdrożeniu systemu, będzie on wykonywał opisaną powyżej działalność w uzgodnionych odstępach czasowych, ewentualnie w momencie zmiany w procesie zabezpieczania powierzchni. Ponadto istnieje możliwość wykonywania, w regularnych odstępach czasowych (ok. 48 godzin), wraz z dostawą towarów, kontroli przestrzegania dyscypliny technologicznej oraz pomiarów wszystkich monitorowanych parametrów.
  • Działalność będzie wykonywana przez pracownika Państwa firmy, który naszym kosztem zostanie przeszkolony w takim stopniu, aby potrafił sprawować fachowy nadzór nad jakością powłoki malarskiej oraz przestrzeganiem procedur technologicznych.