DUOXID

Materiały lakiernicze z tej serii produktowej są materiałami jednoskładnikowymi, zawierającymi żywice alkidowe, często w kombinacji z innymi substancjami (olejami, kauczukami…). Alkidowe materiały lakiernicze charakteryzują się stosunkowo dobrą przyczepnością, w tym także do podłoża ze stali bez należytej obróbki wstępnej powierzchni (oczyszczenia strumieniowo-ściernego).

Czynniki atmosferyczne mogą w przypadku alkidowych materiałów lakierniczych wierzchnich powodować efekt kredy. Powłoki alkidowe w znacznym stopniu przepuszczają tlen, parę wodną i dwutlenek siarki. Nie są odporne na działanie chemikaliów. Dlatego używa się ich do wykonywania warstw gruntujących, podkładowych oraz wierzchnich w warunkach umiarkowanego lub średniego obciążenia korozyjnego, ewentualnie jako tymczasowa ochrona przeciwkorozyjna.

Więcej informacji dotyczących właściwości materiałów lakierniczych oraz sposobu ich użycia można znaleźć w przeglądach danych technicznych poszczególnych materiałów.

Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.