Rozwój i produkcja materiałów lakierniczych

Produkcja wysokiej jakości materiałów lakierniczych to podstawa działalności naszej spółki. Umiemy dostosować je do warunków, w których Państwa produkt będzie występował. Dzięki temu przedłużamy żywotność i zapewniamy trwałość Państwa produktu.

Nasze doświadczenia w produkcji materiałów lakierniczych

Materiały lakiernicze produkujemy we własnym zakresie w zakładach w Austrii, których tradycja sięga roku 1844, wobec czego posiadają one ponad 170-letnie doświadczenie w produkcji farb.

Nasze długotrwałe doświadczenie stanowi korzyść przede wszystkim dla Państwa, gdyż posiadamy szczegółową znajomość specyficznego charakteru różnych środowisk, a dzięki temu potrafimy zaproponować technologię zabezpieczenia powierzchni oraz przygotować materiał lakierniczy idealnie pasujący do warunków, w których Państwa produkt będzie pracował.

Proces produkcji

Do produkcji materiałów lakierniczych używane są surowce w postaci stałej oraz cieczy. Surowce stałe to pigmenty (organiczne lub nieorganiczne), które dostarczają lakieru jego odcienia, a stanowią one najdroższą pozycję w składzie lakieru. Dzielą się one na: światłotrwałe, pozbawione ciężkich metali, odporne termicznie lub chemicznie. Wypełniacze to substancje pomocnicze, które mogą zwiększyć zawartość suchej masy, czy też przyczepność, albo zmniejszyć połysk. Dodatkami są substancje ciekłe umożliwiające homogenizację (równomierność, jednorodność, całościowość) lakieru, usunięcie piany, poprawę spójności powierzchni czy też utworzenie powierzchni strukturalnej.

Rozpuszczalniki pomagają w opracowaniu właściwej lepkości i przyspieszeniu schnięcia.

Surowce od naszych wybranych dostawców podlegają dokładnemu przetestowaniu zgodnie ze stosownymi normami.
Każdy lakier musi być przygotowany wg własnej procedury roboczej. Jakakolwiek zmiana może doprowadzić do błędu. Składnikiem występującym na samym początku jest najczęściej spoiwo (żywica) wraz z niektórymi dodatkami dodawanymi w procesie ciągłego mieszania. Następnie dodaje się stopniowo pigment i wypełniacz. W tym momencie ważny jest czas do opracowania oraz temperatura lakieru. W taki sposób przygotowany lakier zostaje zmielony, np. w młynie perełkowym.

Po zmieleniu do lakieru dodawane są dodatki wraz z rozpuszczalnikiem, a lakier trafia do stacji barwienia. Tu, także przy wsparciu laboratorium, ustawiane są także inne wartości, takie jak lepkość, zawartość suchej masy czy połysk.

Po kontroli wyjściowej lakier jest filtrowany oraz rozlewany do dedykowanych pojemników, a następnie przekazywany do należytego przechowywania we własnym magazynie, w celu późniejszego wyekspediowania.