O firmie

COLOUR GROUP s.r.o. jest dynamiczną spółką świadczącą kompleksowe usługi w zakresie zabezpieczeń powierzchni, poczynając od rozwoju i produkcji farb, projektów systemów i powłok malarskich, aż po dostawy i realizacje zamówień pod klucz.

Już od 1998 roku misją firmy jest dostarczanie Klientom korzyści konkurencyjnej i wysokiej wartości dodanej oraz zapobieganie ryzykom i reklamacjom poprzez unikatowe rozwiązania technologiczne i dostawy farb. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu możemy zaoferować inteligentne rozwiązania.

Dzięki fachowej znajomości i wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu rozumiemy indywidualne wymagania Klienta i jesteśmy w stanie zaspokoić jego specyficzne potrzeby. Doświadczenia nabyte w warunkach laboratoriów wyposażonych w wysokiej jakości nowoczesne urządzenia i analityczne przyrządy pomiarowe przenosimy do praktyki i dostosowujemy do indywidualnych wymogów Klienta. Wysokiej jakości i ładnego wyglądu zabezpieczenie powierzchni produktu Klienta daje gwarancję satysfakcji, a jednocześnie wspiera możliwości sprzedaży danego produktu.

Świadczone usługi:

Misją firmy Colour Group jest kompleksowa opieka nad klientem i pomoc o czym mowa w poniższych punktach:

  • Ciągły rozwój i produkcja farb
  • Dostawa farb
  • Zastosowanie procesu powlekania
  • Gwarancja bezpieczeństwa i ubezpieczenie (nawet dla szeregowego wytwarzanego produktu!)
  • Doradztwo

Wszystko powyższe zawiera się w naszej współpracy

Współpracujemy w następujących segmentach rynku:

  • Produkcja maszyn dla rolnictwa i budownictwa,
  • Produkcja maszyn drogowych i użytkowych, i naczep,
  • Budowa konstrukcji przemysłu ciężkiego: huty, elektrownie, itp.

Mamy dokładną wiedzę o całym spektrum dziedzin biznesu i rozumiemy zasady ich działania. Dzięki temu łatwiej jest nam spełniać specyficzne potrzeby naszych klientów.

Certyfikacja:

Produkcja farb jest wykonywana w taki sposób, aby uzyskać możliwie jak najwyższej jakości produkty lakiernicze oraz aby użytkownik/klient miał stu-procentową pewność że stosowana technologia obróbki i zabezpieczenia powierzchni przemysłowych jest maksymalnie  skuteczna. Dzięki temu procesowi możemy zagwarantować najwyższą jakość ochrony powierzchni i gwarantować jej skuteczność. Dlatego produkcja jest regulowana zgodnie z normami ISO 9001. Zgodność z normami ISO jest regularnie monitorowana przez dwie niezależne organizacje: TÜV CERT GmbH Institut w Austrii oraz NQA Instytut Ascertiva Group Ltd.